Mszczonów | Stary młyn oporowy

W 2021 r. gmina Mszczonów odkupiła z rąk prywatnych zabytkowy młyn motorowy. Budynek pochodzący z końca XIX wieku, by odzyskać dawną świetność, wymaga kapitalnego remontu. Jest to jedyny ocalały po II wojnie światowej młyn w całej gminie. Lokalny samorząd podjął się działań mających na celu jego ponowne uruchomienie i stworzenie swoistego „żywego muzeum” ukazującego 6 głównych rzemiosł obecnych od wieków w Mszczonowie: młynarstwa, piekarstwa, szewstwa, stolarstwa, garncarstwa i rymarstwa oraz historię miasta przeplecioną wątkami handlu.

Pierwszym krokiem do stworzenia miejsca pełnego historii, jest odrestaurowanie młyna przez wykonanie odwodnienia fundamentów, remont dachu, odnowienie ścian, stropów i podłóg oraz wymianę instalacji elektrycznej. Wszystkie prace budowlane mają służyć zachowaniu jak największej ilości elementów pierwotnych.

Opis powstał dzięki Pani Katarzynie z Żyrardowa.

Scroll to Top
Skip to content