Brożec | Stodoły w zespole folwarcznym

Stodoły w zespole folwarcznym to kompleks budynków. Zespół folwarczny należał do majątku Oppersdorfów, zlokalizowany był w zachodniej części wsi. Zabudowa gospodarcza skoncentrowana była wokół czworobocznego podwórza, ukształtowała się w poł. XIX w. Do czasów dzisiejszych zachowała się obora, spichlerz, stodoły i rządcówka. Budynki częściowo przebudowane, najlepiej zachowany jest spichlerz, w którym mieści się Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Turystyki w Brożcu. Działająca w folwarku gorzelnia (istniejąca już w 1865 r.) była powiązana funkcjonalnie i technologicznie z przyległym do niej od płn. spichlerzem. Ten kompleks dwóch budynków produkcji rolno-spożywczej usytuowany był w płd. pierzei czworobocznego podwórza gospodarczego.

Obecnie w jednej z stodół znajduje się zbiór starych maszyn rolniczych, które ukazują ciężką pracę naszych przodków i stanowią historyczne eksponaty. Obok stodoły znajduje się zabytkowy spichlerz, który również odwołuje się do eksponatów z gospodarstw domowych (starych mebli, narzędzi domowych, kuchennych itp.). Remont zabytku stodoły umożliwi powstanie kompleksu zabytkowych budynków oraz eksponatów rolniczych.

Stodoła Brożec – YouTube

Opis powstał dzięki Pani Justynie i Bernadetcie z Brożca.

Scroll to Top
Skip to content