Zagwiździe | Budynek młotowni w zespole Huty Żelaza 

To unikalny zabytek techniki – budynek młotowni wchodzi w skład jedynej zachowanej huty w województwie opolskim. Zespół huty pochodzi z 1754 roku, a decyzję o jej założeniu podjął w 1753 r. osobiście król Fryderyk II Hohenzollern. W skład zespołu wchodzą budynki murowane z cegły, z otynkowanymi elewacjami oraz powiązane z nimi funkcjonalnie i technologicznie kanały i jaz spiętrzający. Młotownia zbudowana w 1806 roku. Jest ona złożona z dwóch połączonych ze sobą budynków wzniesionych po dwóch stronach kanału: młotowni i małej młotowni oraz z przybudówki ponad kanałem. W łączniku ponad kanałem umieszczono trzy koła oraz śluzę, które poruszały mechanizmy młotów. Sama miejscowość jest bardzo interesująca, ma wiele ciekawych zabytków i atrakcji – należy do Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce.

Obecnie na terenie zespołu huty znajduje się muzeum.

Opis powstał dzięki Pani Iwonie z Kluczborka

Scroll to Top
Skip to content