Chłapowo | Dom pomorski

Budynek położony w samym centrum wsi. Był to dom mieszkalny, aktualnie stanowi własność gminy. Położony jest w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi Chłapowo. Budynek jest przykładem charakterystycznej zabudowy Kaszub. Dom pomorski i zabudowa siedlisk gburskich są fenomenem architektonicznym wprowadzonej na pomorskiej wsi w k. XIX w. gospodarki kapitalistycznej. Rozwój systemu kredytowego umożliwił rolnikom inwestycje w gospodarstwa; wspierany przez administrację pruską, dodatkowo był stymulowany przez policję budowlaną. To w tym okresie utrwalił się model zalecany w budownictwie wiejskim (swoisty prototyp tzw. projektu typowego), wypełniający wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego i tzw. higienicznego stylu życia. Rozwój lokalnego budownictwa umożliwiła dostępność cegły ceramicznej, produkowanej w dość powszechnie zakładanych wówczas cegielniach – http://tump.org.pl/co-to-jest-dom-pomorski/ .

Opis powstał dzięki Pani Arlecie z Władysławowa

Scroll to Top
Skip to content