Wachów | Dwór

Klasycystyczny dwór zbudowany w pierwszej połowie XIX w., budynek murowany z cegły potynkowany, wzniesiony na planie prostokąta, podpiwniczony, parterowy, nakryty dachem naczółkowym wykonanym z dachówki. Fasada (elewacja południowa) dziewięcioosiowa, z nieznacznie wysuniętą częścią środkową, mieszczącą główne wejście, ponad którym wystawka zwieńczona trójkątnym szczytem. W elewacji ogrodowej zaakcentowana trzyosiowa część środkowa, o oknach zamkniętych półkoliście.

Dwór przekształcony, o elewacjach pozbawionych detali architektonicznych, jedynie w fasadzie przetrwały ślady pilastrów flankujących główne wejście. Układ wnętrz dwutraktowy, z korytarzem pomiędzy traktami i sienią na osi budynku.

W XIX w. dobra w Wachowie przeszły na własność rodziny książąt raciborskich von Hohenlohe-Schillingsfürst. W jej rękach pozostały do końca drugiej wojny światowej, po 1945 roku zostały upaństwowione. Dwór w Wachowie był prawdopodobnie siedzibą zarządcy majątku rodziny książąt raciborskich. W czasach Polski Ludowej zaadaptowano go na szkołę podstawową.

Od 1974 r. do 2018 w budynku znajdowało się przedszkole.

Wokół dawnego dworu zachowane fragmenty parku krajobrazowego, z przewagą dębów i wiązów.

Zabytek ten jest jedynym budynkiem w gminie, który swoim wyglądem przypomina dawny dworek szlachecki. Od kilku lat jest nieużytkowany i zapewne w niedługim czasie ulegnie całkowitej degradacji. Szkoda by było, aby takie dziedzictwo uległo zniszczeniu i zapomnieniu.

Opis powstał dzięki Pani Ewie z Olesna

Scroll to Top
Skip to content