Daniec | Szkoła

„Ten, kto nie zna historii swojego regionu, jest jak drzewo bez korzeni.”

Daniecka Publiczna Szkoła Podstawowa, mieszcząca się przy ulicy Utrackiej 8, na stałe wpisała się w krajobraz naszej Małej Ojczyzny.

Cofając się do czasów dalekich przodków, możemy wyobrazić sobie budowę pierwszej placówki edukacyjnej, która miała miejsce w roku 1784. Pomagali przy niej wszyscy mieszkańcy, gdyż wiedzieli, jak ważna jest to inwestycja. Fakt, że w tym czasie, w Dańcu, nie było jeszcze nawet kościoła, uwypukla jak istotne było to przedsięwzięcie! Tak więc, gdy świat żył ratyfikowaniem przez Stany Zjednoczone traktatu pokojowego z Anglią, w malutkiej wsi świętowano sukces postawienia własnymi siłami drewnianej szkoły!

W kolejnych stuleciach dwukrotnie zdecydowano się na budowę nowych szkół, które w międzyczasie zostały spalone. W końcu budynek z 1913 r. przetrwał do teraz i to właśnie on zarejestrowany jest w gminnej ewidencji zabytków i służy nam do dziś.

Opis powstał dzięki Pani Jolancie z Opola.

Scroll to Top
Skip to content