Olesno | Szkoła (część zabytkowa, tzw. „stara szkoła”)

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Oleśnie znajduje się w centrum miejscowości, tuż przy odnowionym kościele parafialnym. Stanowi ważny element architektoniczny Oleśna. Szkoła funkcjonuje w tym budynku od przeszło 120 lat – od 1903 r. była to niemiecka Katolicka Szkoła Powszechna (Ludowa), a od 1945 polska Szkoła Podstawowa oraz przejściowo gimnazjum. W 1949 roku budynek został zelektryfikowany – a instalacje w części sal i korytarzy, mimo upływu lat, nadal działają. System wodny i kanalizacyjny jest jeszcze starszy. Obecnie szkoła liczy 402 uczniów (klas IV – VIII). Rodzice, dziadkowie oraz pradziadkowie większości z nich, również byli jej uczniami. Jest miejscem, w którym wychowało się wiele pokoleń. Zjazdy absolwentów, swoją liczebnością, pokazują, jak ważną rolę sentymentalną pełni ten obiekt. Sala, w której zgromadzone są zabytkowe urządzenia, meble, prace uczniów itp. cieszy się ogromnym zainteresowaniem. To żywa historia, przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Opis powstał dzięki Panu Adamowi z miejscowości Rudniki.

Scroll to Top
Skip to content