Pacław | Świetlica (remiza)

Pacław to dawna dworska wieś (leżąca w cieniu Kalwarii Pacławskiej) której w 1601 r jednym z jej właścicieli był Andrzej Fredro z Pleszewic – stanowi klasyczny przykład zanikającego świeckiego budownictwa drewnianego. Jego najstarsze drewniane domy pochodzą z I poł. XIX w. Najczęściej ściany zewnętrze wykonano z obustronnie ciosanych ręcznie belek wzmacniane na zewnątrz ukośnie drewnianymi listwami na które to w kilku domach pokrywano glinianym tynkiem zmieszanym z gruzem ceglanym.

W centrum wsi Pacław w 1935 roku wybudowano wspaniałą drewnianą remizę strażacką wraz ze świetlicą. Wewnątrz obiektu znajduje się jeszcze zabytkowy sprzęt strażacki. Budowla jest swoistym popisem miejscowych cieśli którzy to dodali wiele swoistych mało spotykanych własnych zmysłów inżynierskich co do widocznej więźby dachowej.

Opis powstał dzięki Panu Pawłowi z Nowosiółki

Scroll to Top
Skip to content