Wybrzeże | Spichlerz

Spichlerz stanowi część zespołu dworsko-parkowego, którego historia sięga co najmniej XVI w. Spichlerz został wybudowany w 2 poł. XIX w. Wcześniej na jego miejscu usytuowane były rozległe budynki gospodarcze ustawione w czworobok. Prawdopodobnie w ostatniej ćwierci XIX w. majdan gospodarczy został odsunięty dalej na zachód, a na jego miejscu wybudowano spichlerz. Na początku XX w. był on znacznie zniszczony – być może był to wynik zniszczeń podczas I wojny światowej, kiedy to spalony został również dwór. Wtedy też spichlerz został wyremontowany – zmieniono pokrycie jego dachu stosując blachę; prawdopodobnie pierwotnie był kryty dachówką. Zachowany budynek spichlerza jest jednym z najciekawszych na tym terenie. W opracowaniu jego elewacji zastosowano neogotyckie elementy wystroju, w łączeniach drewnianych konstrukcji użyto drewnianych kołków nie używając już wówczas dostępnych gwoździ. Wnętrze podzielone drewnianymi stropami na trzy kondygnacje, stanowi typowe rozwiązanie dla spichlerzy z okresu przełomu XIX i XX w.

Opis powstał dzięki panu Konradowi z gm. Dubiecko

Scroll to Top
Skip to content