Jarosław | Kamienica Orsettich

Najpiękniejsza kamienica w Jarosławiu i jedna z najpiękniejszych kamienic mieszczańskich w Polsce. Zachowała pierwotne wnętrze oraz oryginalne fasady z I poł. XVII w., nałożone na niezwykle kształtną, kubiczną bryłę, sięgającą XVI w. Tworzą one spójną całość charakterystyczną tylko dla Jarosławia. Oryginalność i bardzo dobry poziom artystyczny fasad kamienicy spowodował, że przez dłuższy czas określano ją błędnie „starym zamkiem”.

Od 1945 r. kamienica jest siedzibą muzeum i głównym obiektem muzealnym obrazującym pozycję materialną i kulturę mieszczańską. Wszystkie sale ekspozycyjne muzeum są przesklepione, tylko wielka izba nakryta jest drewnianym stropem. W niektórych pomieszczeniach zachowały się oryginalne polichromie, ceramiczne posadzki, tak zwany olstrych i almarie, czyli szafy ścienne. Niekiedy w formie niewielkiej odkrywki widoczna jest pierwotna kolorystyka ścian. Wśród wnętrz kamienicy Orsettich wyjątkową rangę posiada wielka izba z drewnianym stropem i dekoracyjnie ujętymi w półkolumny bliźniaczymi oknami (tzw. gezesy) oraz portalem pokrytym gęstą ornamentyką o motywach roślinnych i zwierzęcych.

Kamienica posiada zamknięty dziedziniec, który wymaga remontu.

W 1633 r. właścicielka Jarosławia Anna Ostrogska zobowiązała Wilhelma Orsettiego, aby odbudował kamienicę „ku ozdobie” miasta. Jej życzenie zostało spełnione i kamienica do dzisiaj zdobi jarosławski rynek, pozostając jednocześnie pomnikiem ówczesnej pozycji ekonomicznej Jarosławia, związanej z wielkim międzynarodowym handlem na dorocznym jarmarku sierpniowym.

Opis powstał dzięki Pani Marlenie z miejscowości Jarosław

Scroll to Top
Skip to content