Krosno | Kamienica Mieszczańska

Zgłoszony obiekt to wyjątkowo okazała kamienica mieszczańska, położona tuż przy krośnieńskim Rynku. Obiekt jest jedną z najbardziej charakterystycznych i najciekawszych architektonicznie kamienic Zespołu Staromiejskiego Krosna. Kamienica ta wybudowana została w 1890 roku przy tzw. ulicy Jatkowej (obecnie Blich 1). Pierwszym właścicielem był kupiec Jonas Stiefel, kolejny właściciel to Izaak Stiefel, m.in. właściciel kopalni nafty „Wietrzanka” w Długiem koło Krosna. Po wojnie budynek został przejęty na rzecz skarbu państwa. Kamienica wpisana jest na listę Gminnej Ewidencji Zabytków oraz znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako „Historyczny układ urbanistyczny zespołu staromiejskiego miasta Krosna”.

Opis powstał dzięki Panu Pawłowi z miejscowości Krosno

Scroll to Top
Skip to content