Łańcut | Muzeum Gorzelnictwa

Budynek powstał w 1830 r jako siedziba administracji dóbr Potockich. Jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-943. Ma formę parterowego dworku. Wewnątrz znajdują się zbiory obejmujące maszyny parowe, elementy linii rozlewniczych, przyrządy pomiarowe, butelki, etykiety, kieliszki. Są to eksponaty związane z produkcją alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem zakładów pracujących w łańcuckich dobrach Potockich. Z wykorzystaniem zabytkowych mebli i wyposażenia zaaranżowano gabinet dyrektora oraz reprezentacyjną salę kominkową. Muzeum było obiektem przyzakładowym. Po ograniczeniu produkcji Łańcuckiej Fabryki Wódek obiekt zamknięto i zaprzestał on działalności.

Opis powstał dzięki Pani Jadwidze z miejscowości Łańcut

Scroll to Top
Skip to content