Pilzno | Dom Rodziny Szczeklików

Willa Szczeklików to jeden z ostatnich, oryginalnych, dobrze zachowanych przykładów zabudowy mieszczańskiej w Pilźnie, z przełomy XIX/XX w. Jest symbolem i jednocześnie ikoną świetności Pilzna jako miasta powiatowego, o bogatych tradycjach urzędniczych, administracyjnych, szczególnie akcentowanych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Szczeklikowie to ród należący do najstarszych i najliczniejszych rodów Pilzna, rodziny o szerokich tradycjach patriotycznych, zaangażowanej społecznie, której historia nierozerwalnie związana jest z dziejami miasta.

W tym domu zainicjowanych zostało wiele cennych koncepcji społecznych i kulturalnych. Był pierwszą siedzibą założonego w 1901 r. z inicjatywy Karola Szczeklika Towarzystwa Mieszczańskiego „Jutrzenka”. W domu Szczeklików założono Stowarzyszenie Pożyczek i Oszczędności. W domu tym kładziono podwaliny pod powstanie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, a także Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilźnie. Dom jest piękny pod względem architektonicznym, ale trochę zaniedbany.

Opis powstał dzięki Pani Marzenie z miejscowości Chotów

Scroll to Top
Skip to content