Suwałki | Budynek Liceum

Budynek liceum posiada wyjątkową wartość historyczną i artystyczną. Został zaprojektowany przez Antonio Corazziego – wybitnego architekta włoskiego klasycyzmu, autora 50 własnych projektów w Polsce (45 w Warszawie, 5  poza stolicą). Wśród jego dzieł znajduje się również m.in budynek Opery Narodowej, Plac Bankowy i Plac Teatralny w Warszawie. Szkoła istnieje od 1836 r. (w tym samym budynku działa od 1846 r.) była miejscem kształcenia polskiej inteligencji, która licznie uczestniczyła w manifestacjach patriotycznych z początku lat sześćdziesiątych XIX w., w powstaniu styczniowym oraz mimo represji uczyła się w patriotycznych kołach samokształceniowych mimo groźby wydalenia. Młodzież bardzo licznie uczestniczyła w strajkach uczniowskich z roku 1905, domagała się by językiem wykładowym i administracyjnym był język polski i aby uczyli polscy nauczyciele. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości szkoła (jeszcze wtedy gimnazjum) otrzymała imię patrioty i działacza gospodarczego z Suwalszczyzny – Karola Brzostowskiego. Wychowanie w duchu patriotycznym stało się wtedy priorytetem, a jego skutki widoczne były w czasie II wojny światowej, gdy nauczyciele i absolwenci szkoły walczyli za wolność Polski. Wielu z nich zginęło na polach bitew czy zostało zesłane do obozów koncentracyjnych

Opis powstał dzięki Panu Mateuszowi z Suwałk

Scroll to Top
Skip to content