Gdańsk | Podziemna klatka schodowa – część zespołu Reduty Biskupiej Górki

Podziemna poterna to część całego systemu fortyfikacji mających służyć obronie Gdańska w okresie od XVII aż po XIX wiek. Podziemna klatka schodowa prowadziła od Reduty Koszarowej usytuowanej na szczycie Biskupiej Górki do podnóża zbocza. Była to dla wojska stacjonującego w koszarach bezpieczna część drogi do sąsiedniego bastionu Wiebego na Starym Przedmieściu. Reduta koszarowa jest w większej części odrestaurowana i mieszczą się w niej szkoła wyższa i liceum (własność kościelna). Natomiast ukryty w zboczu korytarz leży na terenie należącym do Gminy Gdańsk i jest od wielu lat niedostępny i w bardzo złym stanie. Nie ma planów renowacji tego zabytku, mimo, żedziałacze społeczni z Biskupiej Gorki od lat się o to upominają.

Podziemna klatka schodowa jest zbudowana z cegły, przy wejściu ma kamienne wzmocnienia zbocza, jest obszerna, ma piękne łukowate sklepienie, a na schodach zachowały się jeszcze pozostałości oryginalnych grubych drewnianych stopni, na ścianach reszki drewnianych poręczy.

Biskupia Górka, jako obszar o dużej wartości historycznej, jest wpisana do rejestru zabytków  w całości, decyzją prezydenta RP uznana jest za pomnik historii. Obecnie osiedle mieszkaniowe (przedwojenna zabudowa) podlega rewitalizacji. Od 2012 r. lokalni przewodnicy (projekt Instytutu Kultury Miejskiej w

Gdańsku – https://www.facebook.com/LokalniPrzewodnicyIPrzewodniczkiNaBiskupiejGorce oprowadzają turystów po Biskupiej Górce w sezonie letnim. Co roku, ok. tysiąca osób zwiedza to miejsce.

Opis powstał dzięki Pani Krystynie z Gdańska

Scroll to Top
Skip to content