Wołcza Wielka | Kościół Ewangelicko-Augsburski

Kościół w Wołczy Wielkiej jest jedynym w promieniu 50 km zabytkowym kościołem ewangelicko-augsburskim z XIX wieku wraz z przykościelnym cmentarzem rodzinnym. Obiekt w stylu neoromańskim zbudowany został przez rodzinę von Massow, która do 1945 roku posiadała tysiące hektarów ziemi wokół Miastka. Siedzibą rodu była podmiastecka Wołcza Wielka. Po zakończeniu II wojny światowej cała rodzina uciekła do Niemiec. W latach 90. XX wieku Hrabianka Ehrengard von Massow wróciła do Wołczy, jednak po kilku latach pobytu w Polsce, przeprowadziła się do dzieci do Niemiec, gdzie zmarła w roku 2014. Po zakończeniu II Wojny Światowej i masowych przesiedleniach ludności cywilnej, z kościoła ewangelicko-augsburskiego korzystała kilkudziesięcioosobowa mniejszość niemiecka. W każdą czwartą niedzielę miesiąca odprawiane były tu nabożeństwa w j. niemieckim. Liczba wiernych zmniejszała się jednak z każdym rokiem, aż kościół zupełnie opustoszał. Opuszczoną ewangelicką świątynię wynajmowali wyznawcy kościoła rzymskokatolickiego. Coraz gorszy stan techniczny obiektu pozbawił jednak wiernych świątyni. W 2020 roku Gmina Miastko przejęła od Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wspomniany obiekt sakralny wraz z cmentarzyskiem na cele publiczne, tj. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Stan techniczny budynku, ze względu na stopień zużycia poszczególnych elementów, uznaje się jako dostateczny, jednak budynek wymaga gruntownego remontu. Charakterystyka obiektu: kościół jednonawowy wybudowany z kamieni ciosanych, kruchta drewniana, empora drewniana wsparta na filarach drewnianych, schody wewnętrzne drewniane, fundamenty kamienne, strop drewniany, dach główny dwuspadowy, nad absydą wielospadowy, gzymsy wieńczące ściany nośne oraz attyki z cegły czerwonej pełnej, nadproża okienne łukowe z cegły czerwonej pełnej, elementy dekoracyjne – nadproża łukowe nad oknami w elewacji frontowej oraz biforium z dzwonami, portal oraz rozeta – ceglane wykończone zaprawą cementowo-wapienną, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, schody zewnętrzne z bloków kamiennych, w obrębie kościoła występują schody terenowe z płyt betonowych z drewnianą poręczą oraz schody stalowe z drewnianymi stopnicami.

Opis powstał dzięki Pani Marcie z Miastka.

Scroll to Top
Skip to content