Gniew | Dawny Dom Nauczyciela

Budynek wybudowano w 1905 r. dla Królewskiej Szkoły Realnej. W 1906 r. rozpoczęto budowę budynku sali gimnastycznej i budynku mieszkalnego dla kierownika szkoły (niem. Direktorhaus). Oba budynki wybudowała firma Turn und Feuevewehr Gerӓthe – Fabrik z Chemnitz.

W tym budynku zamieszkał pierwszy dyrektor Max Rosbund. W 1920 r. cały zespół budynków szkolnych przejęło państwo polskie i utworzono Państwowe Progimnazjum Humanistyczne.

W 1935 r. szkołę zlikwidowano. W budynku dla dyrektora urządzono komendę Straży Granicznej, a w  1937 r. w budynku szkolnym utworzono Gimnazjum Miejskie.

W okresie okupacji budynek był wykorzystywany przez okupacyjne władze niemieckie m.in. na cele wojskowe, szkoleniowe i magazynowe.

Po 1945 r. w budynku szkolnym uruchomiono Państwowe Gimnazjum, w okresie funkcjonowania gimnazjum i liceum (1945 – 55) w budynku znajdowały się izby internatu dla uczniów.

Budynek ten ma bogatą historię, ale także obecnie stanowi w tej części miasta kompleks budynków z tzw. „czerwonej cegły”.

Opis powstał dzięki Panu Maciejowi z miejscowości Rakowiec

Scroll to Top
Skip to content