Pyskowice | Hala wachlarzowa w zespole dawnej lokomotywowni

Kompleks zabudowy powstał pod koniec XIX wieku, pierwsze zabudowania obejmowały budynek magazynowo–warsztatowy oraz zespół łaźni. Wkrótce na terenach położonych po przeciwnej stronie torów kolejowych, zbudowano nowy zespół stacyjny.

Wielka hala wachlarzowa powstała w pierwszych latach XX wieku. Kolejnym etapem rozbudowy była budowa wieży wodnej w sąsiedztwie lokomotywowni oraz nowych budynków uzupełniających dotychczasowy zespół zabudowy stacji. Przypuszcza się, że jeszcze przed wybuchem I wojny światowej wybudowano kompleks zabudowy rozdzielni i administracji oraz nastawnie. Kolejne budynki warsztatowo–magazynowe, wagonownia, schronisko manewrowe, nowa nastawnia, most na Dramie i wiadukt powstały w okresie międzywojennym. Równolegle z rozbudową terenu trwały prace modernizacyjne obejmujące starsze budynki. Od lat 90. XX wieku do czasów współczesnych stacja jest nieużytkowana.

Obecnie na terenie zespołu znajduje się Skansen Kolejowy prowadzony przez Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów.

Opis powstał na podstawie: Pyskowice – Lokomotywownia – zdjęcia, mapa (fotopolska.eu)

Scroll to Top
Skip to content