Krzepice | Budynek dawnego szpitala (przytułku) dla ubogich

Budynek wybudował w latach 1844-1847 Ignacy Budrewicz – jako pamiątkę po swojej zmarłej żonie, w miejsce należnego jej nagrobka – i podarował na potrzeby szpitala (przytułku) dla ubogich. O fakcie tym dowiadujemy się z żeliwnej tablicy pamiątkowej umieszczonej na elewacji od strony rynku. Dodatkowo zachowały się dwa oryginalne dokumenty z lat 1847/48 poświadczające tę darowiznę. Dokumenty znajdują się w archiwum miejskim w Krzepicach.

Budynek w pierwszym okresie swojego istnienia był szpitalem dla ubogich i w zasadzie w tej roli funkcjonował aż do wybuchu II WŚ (w 1927 roku przebywało tam 11 osób). Od 1945 roku mieściło się w nim przedszkole miejskie, a w latach 70. ubiegłego wieku budynek przeznaczono na mieszkania komunalne – obecnie nadal znajduje się w nim jedno z nich.

Opis powstał dzięki Panu Januszowi z Krzepic.

Scroll to Top
Skip to content