Młynary | Ruiny młyna wodnego

Dokładny czas powstania Młyna nie jest znany, jednakże uważa się, że powstał znacznie wcześniej niż samo miasto. To właśnie od tej budowli wzięła się niegdyś nazwa Mühlhausen, a obecnie Młynary. Do dzisiaj w herbie miasta widnieje młyńskie koło nawiązujące do dawnego młyna. Historyczne dokumenty potwierdzają działalność młyna w 1327 r. więc należy zakładać, że powstał on w IV wieku. Młyn znajdował się na brzegu dawnego stawu młyńskiego. Woda zmagazynowana w stawie po pokonaniu progu wodnego utworzonym kanałem spadała z  kilku metrów na koło młyńskie powodując jego ruch jednocześnie obracając żarna Młyna. W 1414 r. podczas wojny polsko krzyżackiej młyn uległ spaleniu, a następnie odbudowaniu.

W 1902 r. uruchomiono w mieście elektrownie, wobec czego młyn mógł zostać napędzany energią elektryczną, a staw młyński stał się niepotrzebny. W 1921 r. staw młyński został zasypany i zniwelowany do wysokości grobli młyna. Młyn funkcjonował do 1966 r. później zmieniał swoich właścicieli, część mieszkalna została zburzona, a sam młyn nie remontowany przez lata uległ kompletnemu zniszczeniu. Teren dawnego stawu młyńskiego w obecnej formie funkcjonuje od 1976 r. kiedy to utworzono tam teren rekreacyjno-parkowy. W późniejszych latach utworzono tam amfiteatr i plac zabaw dla pobliskiego przedszkola. Od tego czasu nie prowadzono tam większych inwestycji.

Opis powstał dzięki Panu Kamilowi z Młynar.

Scroll to Top
Skip to content