Olsztyn | Budynek najstarszej szkoły

Jest to najstarszy budynek szkolny Olsztyna i zarazem pierwszy z obiektów komunalnych, wzniesionych w XIX wieku poza obrębem miejskich fortyfikacji. Szkoła, działająca niegdyś w jego murach, kontynuowała tradycję swej poprzedniczki – szkoły z czasów przedrozbiorowych, z czasów Hozjusza i Krasickiego. Nauczali tu księża Weichsel, Szotowski, Świtalski. Było to miejsce, w którym nauczano po polsku.

Opis powstał dzięki Pani Anecie.

Scroll to Top
Skip to content