Dębowiec | Budynek dawnej plebanii

Obiekt po dawnej plebanii pochodzącej z końca XIX w. został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 132/90 z dnia 1990 roku. Jest to budynek mieszkalnictwa wielorodzinnego. Obecnie służy jako Dom Spokojnej Starości dla byłych pracowników PPGR.

Opis powstał dzięki Pani Wiesławie z Lelkowa

Scroll to Top
Skip to content