Bisztynek | Była remiza strażacka

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bisztynku została założona w roku 1893, należy więc do tych najstarszych powstałych na terenie Prus Wschodnich. Z tego też okresu pochodzi pierwsza remiza, usytuowana na zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Grodzkiej. Budynek zdecydowanie wyróżnia drewniana wieża sygnalizacyjna i służąca do suszenia węży strażackich, charakterystyczny element wyróżniający tego typu budowle.

Straż pożarna dawnego Bischofstein działała aż do zakończenia II wojny światowej, remiza ten okres przetrwała bez większych zniszczeń. Po zakończeniu działań wojennych jednostkę formalnie reaktywowano w dniu 22 czerwca 1946 r., nadal adaptując na swoje potrzeby pomieszczenia poniemieckiej straży. Ta swoista placówka była wykorzystywana przez miejscowych strażaków aż do lat 90 –tych, kiedy to wybudowano i oddano do użytku nową strażnicę.

Opis powstał dzięki Panu Grzegorzowi z miejscowości Prosity

Scroll to Top
Skip to content