Szczecin | Willa rodziny Lindke

Budynek ten został wybudowany w 1926 r. jako drugi dom rodziny Lindke, będącej właścicielem znajdującej się nieopodal cegielni. Cegielnie były jednymi z pierwszych przemysłowych fabryk licznie działającymi na Stołczynie, z uwagi na łatwą dostępność surowca w postaci gliny. Ich historia, a zatem i historia domu rodziny Linkde jest ściśle związana z industrialną historią i tożsamością Stołczyna. Jest to dworek-willa, który architektonicznie odbiega estetyką od zabudowy mieszkalnej w tej części osiedla. W tym momencie jest to w zasadzie ostatni cywilny obiekt związany z cegielnianą historią w tym miejscu. Co ciekawe, Gustaw Lindke nie tylko przyjechał założyć tu intratny biznes, ale też wżenił się w lokalną, stołczyńską rodzinę z odległymi korzeniami. Jego żona, Hedwig z domu Dittmer, była współwłaścicielką spółki. Po śmierci ojca firmę oraz domy przejęli ich synowie – Gustaw Lindke jr i Johannes Lindke. Zimą 2019 r. dom znalazł się na liście do wyburzenia. Jest on jednak wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Opis powstał dzięki Pani Paulinie ze Szczecina

Scroll to Top
Skip to content