Trzcińsko-Zdrój | Ratusz

W centralnym punkcie miasta Trzcińsko-Zdrój, na południowej części czworobocznego rynku, znajduje się prawdziwa perła średniowiecznej architektury – ratusz. Budowla ta obecnie uważana jest za jeden z najstarszych i najlepiej zachowanych zabytków tego typu w Polsce. Pierwsza wzmianka o ratuszu pochodzi z 1409 roku, kiedy to mieszkańcy miasta, wraz ze stopniowym wzrostem handlowej funkcji miasta, postanowili wybudować dom kupiecki zwany przez nich „theatrum”.

Ten parterowy, podpiwniczony budynek na planie kwadratu, został pod koniec XIV wieku dość znacznie przebudowany i zaadoptowany na siedzibę władz miejskich, zyskując także dołączoną do jego wschodnich ścian funkcję handlową. W 1550 roku obie części budowli połączono i powiększono o jedną kondygnację, zakończoną wysokim dwuspadowym dachem z niewielką wieżą kalenicową. Szczyty otrzymały ozdobne maswerki zaś wnętrza – piękne sklepienia siatkowo-krzyżowe, typowe dla gotyckiego stylu. Boki budynku zdobiły ostrołuki oraz portal, posiadający dwustopniowe obramowanie. Pomieszczenia piwniczne znajdujące się pod zachodnią częścią są sklepione kolebkowo.

W swojej siedmiowiekowej historii ratusz wielokrotnie był remontowany i przebudowywany, przez co zmieniał swoje oblicze, zyskując coraz to nowe, piękniejsze formy. Działania takie podejmowane były po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej, pod koniec XVII wieku, a także w XIX i XX stuleciu. Ostatni raz gruntowny remont ratusz przechodził w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Przeznaczenie ratusza jako budynku użyteczności publicznej było uniwersalne i dostosowywane do wymogów chwili oraz potrzeb miejscowej ludności. Począwszy od funkcji handlowych, przez religijne, urzędowe aż do wymiaru sprawiedliwości. Każda z kondygnacji miała swoje odpowiednie zastosowanie. Na parterze odbywały się jarmarki i mieściła się hala targowa. Należy dodać, że do początków XIX wieku wokół ratusza znajdowały się budy kramarskie. W czasach powojennych na parterze znajdował się zamykany okutymi drzwiami karcer oraz posterunek policji, w którym urzędował jeden policjant. Obecnie znajdują się tam pomieszczenia, w których pracują urzędnicy administracji samorządowej. Piętro mieści gabinet burmistrza, a także dużą salę, ozdobioną drewnianym stropem. W sali tej odbywają się posiedzenia Rady Miejskiej oraz udzielane są śluby.

Opis powstał dzięki Pani Joannie z miejscowości Trzcińsko-Zdrój

Scroll to Top
Skip to content