Sławno | Brama Słupska

Brama Słupska wraz z Bramą Koszalińską oraz kościołem pw. NMP są najcenniejszymi zabytkami miasta Sławno. Miasto było bardzo zniszczone przez armię radziecką wkraczającą w 1945 roku. Niewiele zachowało się z dawnej zabudowy i dlatego te obiekty są tak cenne dla historii miasta. Niestety obie bramy popadają w kompletna ruinę. Niezagospodarowane, nieremontowane niszczeją z roku na rok. Ich kondycja jest słaba i bez dodatkowych środków finansowych ich degradacja będzie stopniowo postępować.

Opis powstał dzięki Pani Marcie i z miejscowości Sławno

Scroll to Top
Skip to content