Szczecin | Willa rodziny Lindke

Budynek ten został wybudowany w 1926 r. jako drugi dom rodziny Lindke, będącej właścicielem znajdującej się nieopodal cegielni. Cegielnie były jednymi z pierwszych przemysłowych fabryk licznie działającymi na Stołczynie, z uwagi na łatwą dostępność surowca w postaci gliny. Ich historia, a zatem i historia domu rodziny Linkde jest ściśle związana z industrialną historią i tożsamością Stołczyna. Jest to dworek-willa, który architektonicznie odbiega estetyką od zabudowy mieszkalnej w tej części osiedla. W tym momencie jest to w zasadzie ostatni cywilny obiekt związany z cegielnianą historią w tym miejscu. Co ciekawe, Gustaw Lindke nie tylko przyjechał założyć tu intratny biznes, ale też wżenił się w lokalną, stołczyńską rodzinę z odległymi korzeniami. Jego żona, Hedwig z domu Dittmer, była współwłaścicielką spółki. Po śmierci ojca firmę oraz domy przejęli ich synowie – Gustaw Lindke jr i Johannes Lindke. Zimą 2019 r. dom znalazł się na liście do wyburzenia. Jest on jednak wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Opis powstał dzięki Pani Paulinie ze Szczecina

Przewiń do góry