1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla Dworu w Niećkowie

1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla Dworu w Niećkowie  – to efekt podpisanej dziś umowy między Fundacją i Powiatem Grajewskim na dofinansowanie rewaloryzacji zabytkowego Dworu w Niećkowie – zwycięzcy pilotażu konkursu Nasz Zabytek w województwie podlaskim. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Grajewa, Szczuczyna, Niećkowa i okolic, otwartości na współpracę Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz grantowi od Fundacji Most the Most, Dwór w Niećkowie nie tylko odzyska dawną świetność, ale także będzie miejscem integracji, edukacji i rozwoju dla mieszkańców.

Konkurs Nasz Zabytek to flagowy projekt Fundacji Most the Most inicjujący i wzmacniający zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Konkurs jest podzielony na dwie części: I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie oraz II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku. Na Podlasiu w II połowie 2021 r. odbyła się pilotażowa edycja konkursu. W I Konkursie mieszkańcy województwa podlaskiego przesłali 71 zgłoszeń, w których wskazali 12 zabytków. Spośród nich zwyciężył Dwór w Niećkowie. W II Konkursie – na wybór funkcji społecznej Dworu – mieszkańcy Grajewa, Szczuczyna, Niećkowa i okolic ponownie aktywnie się zaangażowali zgłaszając ponad 100 ciekawych pomysłów na wykorzystanie przez nich tego zabytkowego obiektu.

Nowa funkcja społeczna Dworu w Niećkowie

Po podpisaniu umowy Fundacja  Most the Most przekaże Powiatowi Grajewskiemu grant na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Dzięki temu Dwór w Niećkowie otworzy się dla lokalnej społeczności i będzie miejscem cyklicznych:

  • spotkań, zajęć i warsztatów (np. kulinarnych, plastycznych, kulturoznawczych, rękodzieła);
  • wydarzeń promujących lokalną kulturę (taniec ludowy, śpiew, wyszywanie, haftowanie, szycie) np. konkurs kulinarny, wystawa twórczości ludowej, Dzień Ziemniaka w Niećkowie, nauka tańców ludowych;
  • spotkań Kół Gospodyń Wiejskich;
  • konferencji naukowych;
  • szkoleń dla mikro producentów rolnych.

Dodatkowo poddasze Dworu stanie się miejscem ekspozycji i przechowywania strojów ludowych Zespołu Kłosek, który rozsławia pieśnią i tańcem kulturę Mazowsza, Kurpi i Podlasia.

Co ważne z punktu widzenia Fundacji, Powiat Grajewski planuje organizować przedsięwzięcia angażujące lokalne szkoły (np. Zespół Szkół w Wojewodzie) w odbudowę terenów zielonych wokół Dworu w Niećkowie oraz kontynuować współpracę z Uniwersytetem Warszawskim na rzecz działań kultywujących lokalny język gwarowy.

Gratulacje dla lokalnych bohaterów

Fundatorem Fundacji Most the Most jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który wspiera budowanie zaangażowania społecznego m.in. wokół takich inicjatyw jak konkurs Nasz Zabytek.

– Fundacja Most the Most inicjuje zaangażowanie mieszkańców mniejszych i większych miejscowości w obszarze związanym z kulturą. Wpieramy projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby, i w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna. Mieszkańcy Grajewa, Szczuczyna, Niećkowa i okolic zaangażowali się w konkurs i ich zabytek zwyciężył. Dziś mogą czuć się lokalnymi bohaterami. Ich działanie przyniosło namacalne efekty, gdyż Dwór w Niećkowie już niedługo nie tylko odzyska dawną świetność, ale także będzie miejscem integracji, edukacji i rozwoju dla mieszkańców – podkreśliła podczas uroczystości Brygida Ślabska, Prezes Zarządu Fundacji Most the Most.

Jak dodała: – Zaangażowanie lokalnych społeczności w połączeniu z otwartością na współpracę przedstawicieli samorządów oraz ze wsparciem ze strony Fundacji przynosi i będzie przynosić wiele wartościowych i satysfakcjonujących efektów.

Waldemar Remfeld, Starosta Powiatu Grajewskiego podkreślił natomiast, że remont Dworu w Niećkowie planowany był już od jakiegoś czasu.

– Niestety środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów z nim związanych są wysokie, dlatego tym bardziej cieszymy się z wygranej w konkursie. Podpisanie umowy z Fundacją Most the Most to pierwszy krok zbliżający do realizacji zamierzonego celu – renowacji Dworu. Wygrana 1 000 000 zł w połączeniu z ponad 400 000 zł, które dołoży Powiat Grajewski pozwolą na remont dachu, poddasza oraz klatki schodowej. Powiat planuje także ubiegać się o środki finansowe z innych źródeł, które pozwolą na realizacje inwestycji w całości. Wszystkie te działania służą przywróceniu zabytkowi jego dawnej świetności, a także ożywieniu go poprzez nadanie nowych funkcji społecznych i umożliwieniu współpracy z lokalną społecznością. Pragniemy aby miejsce to służyło ludziom, którzy docenią jego wartość kulturową i będą umieli korzystać z szerokiego potencjału Dworu – powiedział Waldemar Remfeld.

Dwór w Niećkowie  

Malowniczo położony Dwór w Niećkowie, w gminie Szczuczyn, w powiecie grajewskim powstał na przełomie XIX i XX wieku. Dwór jest odmianą rezydencji magnackich wywodzących się z baroku i ukształtowanych w XVIII wieku… WIĘCEJ

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE

Scroll to Top
Skip to content