Ponad 200 zgłoszeń w konkursie na pomysł funkcji społecznej zespołu pałacowo-parkowego w Kruszynie i dworku w Uniejowie. Dziękujemy!

205 zgłoszeń – to wynik II Konkursu Nasz Zabytek w województwie kujawsko-pomorskim i łódzkim. Podczas trwającego 3 tygodnie naboru zgłoszeń, lokalne społeczności przesyłały nam swoje pomysły na funkcję społeczną zespołu pałacowo-parkowego w Kruszynie w Kujawsko-Pomorskiem (111 zgłoszeń) i dworku w Uniejowie w Łódzkiem (94 zgłoszenia). Oba te obiekty zwyciężyły w I Konkursie Nasz Zabytek.

Pomysł na zabytek

Harcówka z prawdziwego zdarzenia, miejsce spotkań lokalnych stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich, dzienny dom międzypokoleniowy, wystawy prac okolicznych artystów, a nawet grota solna i basen solankowy. To tylko kilka przykładów pomysłów zgłoszonych przez lokalne społeczności dla zespołu pałacowo-parkowego w Kruszyniedworku w Uniejowie w II Konkursie Nasz Zabytek.

Co dalej?

Zgłoszone pomysły pokazują  potrzeby lokalnych społeczności. Fundacja wszystkie je przeanalizuje, a ostatecznego wyboru dokona wspólnie z właścicielem  zwycięskiego zabytku, po zasięgnięciu opinii  konserwatora zabytków.

Lokalne społeczności skupione wokół zespołu pałacowo-parkowego w Kruszynie i dworku w Uniejowie wykazały się dużym zaangażowaniem, ale i pomysłowością. Być może nie wszystkie pomysły będą możliwe do realizacji, niemniej fundacja będzie ambasadorem mieszkańców – mówi Brygida Ślabska, prezes Zarządu Fundacji Most the Most i podkreśla: – Zależy nam, żeby funkcje, jakie będą pełnić po rewaloryzacji zwycięskie zabytki, jak najbardziej były dopasowane do potrzeb lokalnych społeczności. To okoliczni mieszkańcy dali impuls do pozytywnych zmian i oni będą korzystać z tych miejsc przez kolejne lata.

Po wyborze najlepszych pomysłów i podpisaniu umów z właścicielami zwycięskim zabytków Fundacja przyzna dofinansowanie na ich rewaloryzację i dostosowanie do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Wysokość dotacji sięgnie nawet 1 000 000 PLN dla zabytku.

Klucz do realizacji projektu

Lokalne społeczności z kolejnych regionów przekonały się, że zaangażowanie w konkurs Nasz Zabytek ma sens. Zabytki z Kruszyna i Uniejowa zwyciężyły w I Konkursie, a zgłaszający mogą czuć się dumni ze swojego działania. Teraz mieli szansę, żeby zaproponować pomysły, które będą niosły pozytywne efekty dla ich małych ojczyzn. Aktywna postawa mieszkańców oraz otwartość i gotowość na współpracę właściciela zabytku to klucz do realizacji wartościowego projektu. Wraz ze wsparciem Fundacji Most the Most tworzą znakomite warunki do przywrócenia świetności zgłoszonych zabytków oraz do realizacji wspaniałych inicjatyw społecznych.

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE

Scroll to Top
Skip to content