Ruszył Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Nabór wniosków trwa do 17.03.2023 r.


Ruszył Rządowy Program Odbudowy Zabytków – jest to Program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem.

Nabór wniosków trwa do 17.03.2023 r.

Dotacje w wysokości do 3,5 mln zł będą mogły otrzymać jednostki samorządu terytorialnego. Bezzwrotne dofinansowanie przeznaczone jest na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Budżet Rządowego Programu Odbudowy Zabytków to 3 mld zł. Rząd liczy, że uda się odnowić około 10 tys. zabytkowych obiektów. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Wnioski należy składać w aplikacji Polski Ład udostępnionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 10 wniosków. Każdy może być złożony w jednej z trzech kategorii:

do 150 000 zł
do 500 000 zł
do 3 500 000 zł.

Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2 procent.

Wnioski będą przyjmowane i weryfikowane pod względem prawidłowości formalnej przez BGK. Oceny wniosków dokona Komisja, która przekazuje swoją rekomendację do decyzji Prezesowi Rady Ministrów. Po decyzji Prezesa Rady Ministrów, Bank Gospodarstwa Krajowego wyda promesę wstępną, która umożliwi rozpoczęcie postępowania zakupowego albo do przyznania dotacji.

Scroll to Top
Skip to content