460 zgłoszeń na pomysł funkcji społecznej zabytków z Binarowej, Rudy Śląskiej i Wilkowyi


460 zgłoszeń – to wynik II Konkursu Nasz Zabytek w województwie małopolskim, wielkopolskim i śląskim. Podczas trwającego 3 tygodnie naboru zgłoszeń (7 – 27.11. 2022 r.) lokalne społeczności przesyłały nam swoje wspaniałe pomysły na nową funkcję społeczną:

· Budynek dawnej szkoły ludowej w Binarowej – 246 zgłoszeń

· Szyb Franciszek w Rudzie Śląskiej – 132 zgłoszenia

· Młyn nad Lutynią w Wilkowyi – 82 zgłoszenia

Obiekty te zwyciężyły w I Konkursie Nasz Zabytek, a ich właściciele otrzymają od naszej Fundacji grant w wysokości 1 000 000 PLN na rewaloryzację i dostosowanie zabytków do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Efekty II konkursu nieustająca nas zaskakują. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania mieszkańców i otrzymanych od nich pomysłów.

Pomysł na zabytek

Miejsce integracji międzypokoleniowej, służące poprawy jakości życia przez przywracanie sprawności fizycznej, przestrzeń wspólna i bezpieczna dla użytkowników o specjalnych potrzebach lub wymaganiach (osób starszych, dzieci, rodziny z małymi dziećmi), miejsce biesiad, występów artystycznych, koncertów muzyki folklorystycznej, przestrzeń do organizacji regularnych zajęć sportowych dla seniorów i dzieci, czytelnia z kawiarenką, punkt obserwacji przyrody, punkt obserwacji nieba, żywe muzeum historii chleba, centrum edukacji regionalnej. To tylko kilka przykładów pomysłów zgłoszonych przez lokalne społeczności dla zabytków, które zwyciężyły w województwach małopolskim, wielkopolskim i śląskim.

Co dalej?

Zgłoszone pomysły pokazują potrzeby lokalnych społeczności. Fundacja wszystkie je przeanalizuje, a ostatecznego wyboru dokona wspólnie z właścicielami zwycięskich zabytków, po zasięgnięciu opinii konserwatora zabytków. Po wyborze najlepszych pomysłów i podpisaniu umów na wypłatę grantu, Fundacja przyzna dofinansowanie na rewaloryzację obiektów oraz dostosowanie ich do wybranych w konkursie funkcji społecznych.

Najważniejsze jest zaangażowanie!

Lokalne społeczności w kolejnych województwach przekonały się, że wzięcie udziału w konkursie Nasz Zabytek ma sens. Zgłaszający mogą czuć się dumni ze swojego działania, gdyż to właśnie dzięki nim zabytki z Binarowej, Rudy Śląskiej i Wilkowyi zwyciężyły w I Konkursie. Udział w II Konkursie i zgłoszenie pomysłów na nową funkcję zabytków był dla nich kolejną szansą na wyartykułowanie swoich marzeń i potrzeb. Aktywna postawa mieszkańców oraz otwartość i gotowość na współpracę właścicieli zabytków to klucz do realizacji wartościowych projektów. Razem tworzymy znakomite warunki do przywrócenia świetności zgłoszonych zabytków oraz do realizacji wspaniałych inicjatyw społecznych.

O Konkursie Nasz Zabytek  

Przypomnijmy, że budynek dawnej szkoły ludowej w Binarowej, szyb Franciszek w Rudzie Śląskiej oraz młyn nad Lutynią w Wilkowyi zwyciężyły w I Konkursie Nasz Zabytek w województwach: małopolskim, wielkopolskim i śląskim. W trakcie trwającego 4 tygodnie naboru (od 8 sierpnia do 5 września 2022 roku) otrzymaliśmy od mieszkańców tych województw 1983 zgłoszenia na 137 zabytkowych obiektów. Wśród nich znalazło się 36 zabytków z województwa małopolskiego, 42 z wielkopolskiego i 59 ze śląskiego.  Obiekty te można obejrzeć na MAPIE ZABYTKÓW. Fundacja Most the Most przeprowadziła już 6 edycje konkursu Nasz Zabytek w 16 województwach. W 2023 r. planujemy ponownie przeprowadzić konkursy w każdym z 16 województw

Scroll to Top
Skip to content