Kondratowice | Dawny dworzec PKP

Nieczynny dworzec PKP to jeden z ważniejszych zabytków, będących własnością Gminy Kondratowice. Budynki stacji kolejowej Kondratowice zostały wybudowane w 1883 roku. Budynki zostały wzniesione w technologii tradycyjnej, charakterystycznej dla okresu, w którym powstał. Obiekt został wpisany do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków jako zespół PKP. W 1884 roku została otwarta trasa na odcinku Strzelin-Kondratowice-Niemcza. Miejscowość Kondratowice stała się stacją węzłową w 1908 roku. Ruch osobowy na stacji prowadzony był do 1989 roku, natomiast towarowy do 1991 roku. Stacja została zamknięta w 1991 roku, a wraz z nią wszystkie lokalne połączenia. Budynki dawnej stacji charakteryzuje ceglana, nietynkowana elewacja z otworami okiennymi i drzwiowymi zamkniętymi odcinkowymi ceglanymi nadprożami oraz dachy dwuspadowe kryte papą z krokwiami oozdobnych zakończeniach.

Opis powstał dzięki Pani Agnieszce

Scroll to Top
Skip to content