Gdańsk | Dawny budynek administracyjny Portowego Składu Paliwowego

Budynek administracyjny Portowego Składu Paliwowego terenie Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie.  Cytaty z materiałów p. Filipa Popka aby przedstawić historię miejsca w którym znajduje się budynek: „W roku 1895 r. tereny dawnego Szańca Zachodniego przeszły w ręce Stoczni Cesarskiej, która po pracach rozbiórkowych rok później uruchomiła nową bazę, jej użytkownikiem została Cesarska Marynarka Wojenna. Poza obszernym placem składowym, wzdłuż nabrzeża powstały trzy kryte, drewniane magazyny na węgiel, a także od strony ul. Władysława IV niewielki murowany budynek administracyjny (jako jedyny zachowany do dziś), na jego zapleczu powstał zbiornik na smary i oleje maszynowe. (…) Wraz z końcem I wojny światowej i utworzeniem II Wolnego Miasta Gdańska, baza paliwowa, jako mienie powojskowe, przechodzi w Polskie ręce. Utworzone spółki skarbu państwa Polish Petroleum Co. i Polish Molasses Co. (występujące także pod nazwą Polskie Towarzystwo dla Handlu Olejami) użytkują infrastrukturę bazy paliwowej, która pozostała w posiadaniu Rady Portu i Dróg Wodnych (identyczne rozwiązanie przyjęto na Westerplatte). (…) Po wybuchu wojny i wcieleniu Gdańska do Rzeszy, baza paliwowa na powrót wykorzystywana była przez Niemiecką Marynarkę Wojenną, aż do wyzwolenia Gdańska z końcem marca 1945 r. (…) We wrześniu 1945 r. nastąpiło przejęcie przez straż portową terenu bazy paliwowej z rąk radzieckiej administracji wojskowej. Szybko utworzono w tym miejscu zakład polskiego przedsiębiorstwa CPN nr1 (Centrala Produktów Naftowych),(…)Dziś tereny dawnego Szańca Zachodniego zaświadczają o historii Gdańska, także tej przemysłowej, XIX wiecznej. Powstała tu baza paliwowa jest pamiątką po wieku, w którym królowała wojna, napędzana paliwami kopalnymi. Dziś jedno, jak i drugie staje się powoli wspomnieniem, a Szaniec Zachodni czeka na kolejny rozdział w historii.”

Opis powstał dzięki Panu Feliksowi oraz na podstawie materiałów Pana Filipa.

Scroll to Top
Skip to content