Ruda Milicka | Gajówka

Gajówka
w Rudzie Milickiej

zwycięzcą Konkursu Nasz Zabytek

województwo dolnośląskie, edycja 2023


Mieszkańcy gminy Milicz wzięli sprawy w swoje ręce i zainicjowali zmiany, które już przynoszą wspaniałe efekty.
Zaczęło się od Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most, ale na tym nie koniec!
Budynek szkoły przejdzie już niedługo przemianę. Po rewaloryzacji będą korzystać z niego mieszkańcy gminy.
To wszystko dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, przedstawicieli Rudy Milickiej i miejscowych organizacji.
Poznaj ich historię!


Aktualności z Rudy Milickiej


Zabytek z czasów rodu Maltzanowz początku XIX wieku. Zbudowany metodą szachulcowa dla zarządców majątkiem leśnym. Później zamieszkiwany przez pracowników lasów stąd nazwa lokalna Gajówka. Położony w pobliżu ścieżek dydaktycznych i rezerwatów Doliny Baryczy. Położenie jego to naturalna brama do rezerwatu Stawno. Cel podróży wielu turystów przyrodników i ornitologów . Unikatowy zabytek w skali kraju. Jest bramą do rezerwatu ornitologicznego „Stawy Milickie”, jednego z cenniejszych obszarów przyrodniczych, związanych z hodowlą karpia, zapoczątkowaną w średniowieczu. Gajówka położona przy wjeździe do miejscowości jest wizytówką całego regionu. Jest jednym z najstarszych, istniejącym jeszcze budynkiem mieszkalnym w Dolinie Baryczy. Na jednej z belek wewnątrz chaty znajduje się napis z datą 1812. Powstała podczas wojen napoleońskich, przetrwała wiele zawieruch,nie została zniszczona ani wskutek działań wojennych czy pożarów.

Opis powstał  dzięki Panu Marcinowi z Wałkowa, Pani Izabeli z miejscowości Łazy Wielkie oraz Pani Mirelli z Milicza

Po rewaloryzacji zabytek będzie miejscem spotkań mieszkańców. Będą się tu odbywać wydarzenia związane ze sztuką, kulturą, historią oraz zabawą.

W 2023 roku Fundacja Most the Most ogłosiła kolejny Konkurs Nasz Zabytek w województwie dolnośląskim. Jego mieszkańcy zgłaszali obiekty, którym chcieliby dać nowe życie. Dla jednego zwycięskiego obiektu w województwie Fundacja przewidziała grant w wysokości 1 miliona złotych. Cel? Rewaloryzacja zabytku i dostosowanie go do potrzeb lokalnej społeczności.

Mieszkańcy gminy Milicz podjęli inicjatywę i wspólnie zgłosili w konkursie gajówkę w Rudzie Milickiej (która jest własnością skarbu państwa).
Dzięki ich zaangażowaniu i otwartości na współpracę zarządców gminy Milicz zabytek ten zwyciężył w konkursie w województwie dolnośląskim. Spełnił on kryteria konkursowe oraz zdobył największą liczbę punktów.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na II Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy, skupieni wokół zwycięskiego obiektu, ponownie mogą zabrać głos i zgłaszać pomysły na użytkowanie budynku. Przedstawiciele Fundacji Most the Most spotkają się z lokalną społecznością i włodarzami Rudy Milickiej na konsultacje pomysłów.

709

zgłoszeń
wpłynęło w pierwszym etapie
konkursu dla woj. dolnośląskiego w 2023 r.

64

obiektów zgłoszono
do konkursu

37

zabytków
przeszło ocenę formalną

76

zgłoszeń
w konkursie na nowe funkcje społeczne

Grant od Fundacji Most the Most wynosi 1 milion złotych.
Te pieniądze zostaną wykorzystane na remont i przystosowanie budynku do potrzeb lokalnej społeczności.

Scroll to Top
Skip to content