Grabiny-Zameczek | Zamek krzyżacki

Jedyny zachowany zamek krzyżacki w okolicach Gdańska. Zachowane imponujące podziemia, ciekawe założenie zamku, krzyżackie inwestycje inżynierii wodnej. Ciekawe założenie parkowe i stary, 700 – letni Dąb. Miejsce stacjonowania króla Stefana Batorego w czasie oblężenia Gdańska.

Opis powstał dzięki Pani Annie z Sopotu

Scroll to Top
Skip to content