Zduny | Zespół dworsko-parkowy

Zespół Dworsko-parkowy pochodzi z poł. XIX w. Jego południowa połowa zachowała się do czasów obecnych. Jest to piętrowa budowla, wzniesiona na planie zbliżonym do kwadratu. Na skutek przebudowy i remontów budynek pozbawiony został cech stylowych. Dookoła dworu rozciąga się park z XIX w. z alejami promieniście rozchodzącymi się od centralnie umieszczonego budynku. Pomimo niekorzystnych zmian, braku jakiejkolwiek ochrony drzewostanu i rozrostu samosiewów, w parku rośnie wiekowy starodrzew. Układ kompozycyjny parku zniekształcony został samosiewem drzew i krzewów.

Zespół dworsko-parkowy w Zdunach stanowi namacalny dowód naszej historii, dziedzictwa, które należy pielęgnować.

Opis powstał dzięki Pani Mai z Konradowa.

Scroll to Top
Skip to content