Rudno | Dom Strażaka

Dom Strażaka
w Rudnie

zwycięzcą Konkursu Nasz Zabytek

województwo lubelskie, edycja 2023


Mieszkańcy gminy Rudno wzięli sprawy w swoje ręce i zainicjowali zmiany, które już przynoszą wspaniałe efekty.
Zaczęło się od Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most, ale na tym nie koniec!
Dom Strażaka przejdzie już niedługo przemianę. Po rewaloryzacji będą korzystać z niej mieszkańcy gminy.
To wszystko dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, przedstawicieli gminy i miejscowych organizacji.
Poznaj ich historię!


Aktualności z Rudna

1 2

Po rewaloryzacji zabytek będzie miejscem spotkań mieszkańców. Będą się tu odbywać wydarzenia związane ze sztuką, kulturą, historią oraz zabawą.

Grant od Fundacji Most the Most wynosi 1 milion złotych.
Te pieniądze zostaną wykorzystane na remont i przystosowanie budynku do potrzeb lokalnej społeczności.

W 2023 roku Fundacja Most the Most ogłosiła Konkurs Nasz Zabytek w województwie lubelskim. Jego mieszkańcy zgłaszali obiekty, którym chcieliby dać nowe życie. Dla jednego zwycięskiego obiektu w województwie Fundacja przewidziała grant w wysokości 1 miliona złotych. Cel? Rewaloryzacja zabytku i dostosowanie go do potrzeb lokalnej społeczności.

Mieszkańcy gminy Rudno podjęli inicjatywę i wspólnie zgłosili w konkursie Dom Strażaka (który jest własnością gminy).
Dzięki ich zaangażowaniu i otwartości na współpracę włodarzy gminy Rudno, zabytek ten zwyciężył w konkursie w województwie lubelskim. Spełnił on kryteria konkursowe oraz zdobył największą liczbę punktów.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na II Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy, skupieni wokół zwycięskiego obiektu, ponownie mogą zabrać głos i zgłaszać pomysły na użytkowanie budynku. Przedstawiciele Fundacji Most the Most spotkali się z lokalną społecznością i włodarzami gminy Rudno na konsultacje pomysłów.

457

zgłoszeń
wpłynęło w pierwszym etapie
konkursu dla woj. lubelskiego w 2023 r.

48

obiektów zgłoszono
do konkursu

25

zabytków
przeszło ocenę formalną

103

zgłoszeń
wpłynęło w drugim etapie, 
w którym mieszkańcy zgłaszali pomysły 
na funkcję społeczną, którą ma pełnić obiekt

W 1932r. w Rudnie wyszła inicjatywa budowy dużego budynku, który miał służyć zarówno OSP jak i mieszkańcom wsi. Mieszkańcy utworzyli komitet budowy i potrafili zmobilizować całą wieś. Warto w tym miejscu zaznaczyć dobrowolne opodatkowanie się całej wsi. Budynek zlokalizowano w centralnym punkcie wsi, naprzeciw kościoła, postanowiono, że parter tego budynku będzie przeznaczony dla OSP, a pozostała część na piętrze będzie służyła całej wsi. Ustalono na zebraniu, ile furmanek piasku i gruzu każdy przywiezie, a nie była to sprawa łatwa, gdy przywożono to aż z Żelizny i to używanymi wtedy wozami żelaznymi. Za pieniądze ze składek zakupiono niezbędny materiał i pod kierunkiem majstra po 2 latach od chwili rozpoczęcia budowy odbyło się uroczyste otwarcie z udziałem mieszkańców całej wsi. Obecnie mieszkańcy, a w szczególności młodzież są pozbawieni miejsca spotkań i aktywności społecznej. Zabytkowy budynek stoi i niszczeje. Widzimy w nim miejsce na dużą salę spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz pomieszczenia dla OSP. W następnym roku będziemy obchodzić 90 lecie istnienia budynku. Budynek ma idealną lokalizację – w centrum wsi, na przeciwko kościoła tuż przy jedynej szkole podstawowej we wsi. Ma duży potencjał jeśli chodzi o wielkość, jest budynkiem piętrowym i ma ok. 300 m2. Jest to idealny budynek do spotkań, działań kulturalnych, którego bardzo brakuje w miejscowości Rudno.

Opis powstał dzięki Pani Ewie z miejscowości Cichostów-Kolonia

Scroll to Top
Skip to content