Jabłonna | dawny Urząd Gminy

Gmina Jabłonna ma bogatą historię, jednak namacalnych dowodów tej historii jest niewiele. Poza kompleksem parkowo-pałacowym (będącym własnością PAN) na terenie gminy znajduje się 6 zarejestrowanych zabytków. Wiadomo, że budynek powstał w 1888 r. Brak niestety informacji o pierwszym właścicielu. Początkowo mieścił się w nim Urząd Gminy, następnie porodówka od lat 70-tych XX w. Później do ok. 2010 r. były tam lokale mieszkalne. Obecnie budynek nie użytkowany.

Scroll to Top
Skip to content