Kałuszyn | Budynek Poczty

Murowany, parterowy, czteroosiowy budynek na planie prostokąta został wzniesiony pod koniec XIX w. Powstał na mocy umowy z 1826 r. zawartej przez Aleksandra Rożnieckiego ówczesnego właściciela Kałuszyna zawartej z Dyrekcją Generalną Poczt Królestwa Polskiego. W 1993 budynek poczty został odrestaurowany.

Scroll to Top
Skip to content