Brusy | Budynek gospodarski

Budynek powstał w 1900 r. Wybudowany na potrzeby szkoły i rodzin nauczycieli, którzy pracowali w znajdującej się tuż obok dawnej szkoły w Brusach. Podzielony na dwie części, od strony ulicy Kościelnej znajdowało się miejsce m.in. do składowania opału, od strony ulicy Szkolnej toalety zewnętrzne. W późniejszym czasie budynek pełnił funkcję magazynu domu handlowego Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Od 2020 r. budynek jest nieużytkowany.  

Opis powstał dzięki Pani Weronice

Budynek gospodarski w Brusach po rewaloryzacji

Budynek gospodarski w Brusach przed rewaloryzacją

Scroll to Top
Skip to content