Bytom | Opera Śląska

Gmach Opery Śląskiej stanowi jeden z ciekawszych obiektów w skali regionu. Został wzniesiony w stylu eklektycznym z przewagą cech neoklasycystycznych według projektu berlińskiego architekta Aleksandra Böhma.

Budowa obiektu została zainicjowana przez specjalne utworzone w tym celu w 1899 r. Towarzystwo Budowy Domu Koncertowego. Autorem projektu był berliński architekt Aleksander Böhm. Architektura gmachu wyróżniała się cechami neoklasycyzmu, które nadawały jej reprezentacyjną formę. Od 1901 r. gmach funkcjonował jako siedziba Teatru Miejskiego i Domu Koncertowego. Była to pierwsza w regionie stała instytucja kulturalna tego typu. W 1910 r. powstał projekt przebudowy kulis teatru wykonany przez Konrada Segnitz’a. Na początku lat 20-tych XX w. Hans Knapp, ówczesny powiązał ideę teatru trzech miast (Dreistadtheater). W związku z czym scena z siedzibą w Gliwicach (istniejącą od 1924 r.) została w 1926 r. przeniesiona do Bytomia. Wówczas zmieniła się jej nazwa na „Oberschlesiches Landestheater G.M.B.H Beuthen O/S”. Gwałtowny rozwój przemysłowego miasta spowodował, że gmach Teatru Miejskiego wymagał rozbudowy. Podjęto decyzję o modernizacji wnętrza sali koncertowej. Władze miasta zleciły w 1927 r. wykonanie projektu jednego z najważniejszych architektów Republiki Weimarskiej Hansowi Poelizgowi (1869-1936). Przebudowa ta miała wpływ także na wygląd elewacji od strony Palcu Sikorskiego (zmienił się kształt niektórych okien, pozostałe zostały zlikwidowane i przekształcone w blendy). Według projektów Poelziga zrealizowano także reprezentacyjną klatkę schodową zlokalizowaną między salą koncertową a teatralną. W latach 50. i 60-tych XX w. budynek przeszedł szereg remontów i przebudów.

Opis powstał na podstawie: Opera – Zabytek.pl

Scroll to Top
Skip to content