Bytom | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4

Budynek A1 jest częścią kompleksu budynków jednych z najpiękniejszych zabytkowych kompleksów szpitalnych w naszym regionie. Wybudowano go w latach 1910 – 1912 według projektu Karla Bruggera. Pierwotnie funkcjonował jako Dom Kalek, czyli szpital urazowy, lecz po wojnie przekształcono go w Centralny Szpital Górniczy. Do połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku budynek funkcjonował jako szpital. Na przełomie ‘85 i ‘86 roku skrzydło te zaczęto remontować jednakże ze względu na brak środków remont przerwano a budynek zamknięto.

Opis powstał dzięki Panu Marcinowi z Wielowsi

Scroll to Top
Skip to content