Szczecin | Pałac Ziemstwa Pomorskiego

Szczeciński pałac usytuowany przy al. Niepodległości 40. Zbudowany w latach 1893–1895 w stylu neobarokowym dla Towarzystwa Ziemstwa Pomorskiego – organizacji założonej w 1781 r. i skupiającej bogatych właścicieli ziemskich z terenu Pomorza. W budynku miał swoją siedzibę Bank Hipoteczny Towarzystwa. Obecnie Pałac Ziemstwa Pomorskiego jest własnością Akademii Sztuki w Szczecinie – unikalnej w skali kraju Uczelni łączącej sztuki muzyczne i sztuki wizualne. Lokalizacja obiektu w centralnym punkcie miasta na terenie objętym programem rewitalizacji daje duży potencjał do realizowania otwartych inicjatyw skierowanych do mieszkańców. Z Lokalnego Programu Rewitalizacji wynika, iż obszar centrum wymaga pobudzenia społeczno-gospodarczego m.in. poprzez aktywizację lokalnej społeczności, zwiększenie aktywności turystycznej i rewaloryzację historycznej zabudowy.

Opis powstał dzięki Pani Agacie ze Szczecina oraz na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Ziemstwa_Pomorskiego

Scroll to Top
Skip to content