Witnica | Ruiny pałacu

Ten eklektyczny pałac i park dworski w Witnicy były jedną z nielicznych perełek zachodniopomorskich zespołów pałacowych. Aktualnie zachowały się ruiny pałacu o powierzchni 1 256,12 m2, który powstał w 1840 roku, a został rozbudowany o skrzydła boczne w 1879 roku. Był to budynek dwukondygnacyjny, nawiązujący stylem do eklektyzmu i łączący w sobie różne style (m.in. ryzality, gzymsy, bonie, toskańskie pilastry, półkoliście zamknięte drzwi i okna).

Po 1945 roku był siedzibą PGR-u. W latach 1955 i 1975 obiekt był remontowany. 29 marca 1990 roku spłonął i nigdy nie został odbudowany. Naprzeciw, po drugiej stronie ulicy, znajdują się zachowane w dobrym stanie zabudowania folwarczne z 1875 roku z ciekawymi architektonicznymi akcentami.

W sąsiedztwie znajduje się park dworski z XVIII wieku o powierzchni 22,5 ha, przeprojektowany w 1873 roku przez J. Larasa z Bydgoszczy. W parku znajduje się kilka stawów oraz dwa nagrobki rodowe von Oelsenów i bogaty starodrzew złożony m.in. z lipy długoogonkowej i szerokolistnej, dębu szypułkowego, buka, platana klonolistnego, cypryśnika błotnego, jodły jednobarwnej, daglezji zielonej i największego w Polsce skupiska wiązów holenderskich.

Opis powstał dzięki Panu Filipowi ze Szczecina oraz na podstawie Witnica /Vietnitz/ | zamki, pałace, dworki (zamkilubuskie.pl)

Scroll to Top
Skip to content