Brusy | Budynek gospodarski

Budynek gospodarski
w Brusach

zwycięzcą Konkursu Nasz Zabytek

województwo pomorskie, edycja 2022


Mieszkańcy gminy Brusy wzięli sprawy w swoje ręce i zainicjowali zmiany, które przynoszą wspaniałe efekty.
Zaczęło się od Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most, ale na tym nie koniec!
Zobacz jaką przemianę przeszedł budynek gospodarski w Brusach oraz jak będą korzystać z niego mieszkańcy gminy.
To wszystko dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, przedstawicieli gminy Brusy i miejscowych organizacji.
Poznaj ich historię!


Aktualności z Brus

1 2 3

Zrewaloryzowany budynek zaczyna na nowo tętnić życiem dzięki społeczności, która się wokół niego skupiła. Mieszkańcy i włodarze gminy nie tylko uratowali zabytek przed ruiną, ale zrobili wiele dobrego dla lokalnej wspólnoty. Konkurs Nasz Zabytek był impulsem do tych zmian.

Budynek ma być dostępny dla każdej grupy społecznej niezależnie od wieku. Ma tu funkcjonować klub dla młodzieży, sala do prowadzenia zajęć ruchowych dla młodszych i starszych. Będą się tu odbywać m.in.: spotkania dla seniorów, aktywności międzypokoleniowe, warsztaty rękodzielnicze, czy wystawy.

15 lutego 2024 roku odbyło się wielkie święto wszystkich osób, które zaangażowały się w rewaloryzację budynku gospodarskiego w Brusach.
Po zakończeniu prac, drzwi zabytku otworzyły się dla mieszkańców gminy. Uroczystości przecięcia wstęgi towarzyszyły chwile wzruszenia oraz występ. Więcej na temat tego wydarzenia znajdziesz TUTAJ.

Prace rewaloryzacyjne zabytku to duże wyzwanie. Gmina Brusy i jej wykonawcy sprostali mu i dziś budynek gospodarski jest zarówno piękny, jak i funkcjonalny. Ukłon należy się również w stronę służb konserwatorskich, które dołożyły starań, by tkanka historyczna budynku została zachowana we właściwy sposób. Koszt projektu: 1,7 miliona zł. Grant od Fundacji Most the Most wyniósł 1 milion złotych. Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegały prace.

W 2022 roku Fundacja Most the Most ogłosiła Konkurs Nasz Zabytek w województwie pomorskim. Jego mieszkańcy zgłaszali obiekty, którym chcieliby dać nowe życie. Dla jednego zwycięskiego obiektu w województwie Fundacja przewidziała grant w wysokości 1 miliona złotych. Cel? Rewaloryzacja zabytku i dostosowanie go do potrzeb lokalnej społeczności.

Mieszkańcy gminy Brusy podjęli inicjatywę i wspólnie zgłosili w konkursie budynek gospodarski, który jest w rękach gminnych.
Dzięki ich zaangażowaniu i otwartości na współpracę włodarzy gminy Brusy zabytek ten zwyciężył w konkursie na Pomorzu. Spełnił on kryteria konkursowe oraz zdobył największą liczbę punktów w województwie pomorskim.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na II Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy, skupieni wokół zwycięskiego obiektu, ponownie zabrali głos i zgłaszali pomysły na użytkowanie budynku. Przedstawiciele Fundacji Most the Most spotkali się wówczas z lokalną społecznością i włodarzami gminy i miasta Brusy. Konsultacje pomysłów przyniosły wiele owocnych wniosków.

286

zgłoszeń
wpłynęło w pierwszym etapie
konkursu dla woj pomorskiego w 2022 r.

31

obiektów zgłoszono
do konkursu

19

zabytków
przeszło ocenę formalną

60

zgłoszeń
wpłynęło w drugim etapie,
w którym mieszkańcy zgłaszali pomysły
na funkcję społeczną, którą ma pełnić obiekt

W listopadzie 2022 roku podpisano umowę między gminą i miastem Brusy a Fundacją Most the Most. Wkrótce właściciel zabytku (gmina) rozpoczął prace rewaloryzacyjne budynku.

Budynek powstał w 1900 r. Wybudowany na potrzeby szkoły i rodzin nauczycieli, którzy pracowali w znajdującej się tuż obok dawnej szkoły w Brusach. Podzielony na dwie części, od strony ulicy Kościelnej znajdowało się miejsce m.in. do składowania opału, od strony ulicy Szkolnej toalety zewnętrzne. W późniejszym czasie budynek pełnił funkcję magazynu domu handlowego Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Od 2020 r. budynek był nieużytkowany.  

Opis powstał dzięki Pani Weronice.


Sprawdź, co się dzieje teraz w zabytku!

Odwiedź stronę internetową miasta i gminy Brusy.

Scroll to Top
Skip to content