Kolano-Kolonia | Pałac Łubieńskich

Pałac Łubieńskich
w Kolanie-Kolonii

zwycięzcą Konkursu Nasz Zabytek

województwo lubelskie, edycja 2022


Mieszkańcy gminy Jabłoń wzięli sprawy w swoje ręce i zainicjowali zmiany, które już przynoszą wspaniałe efekty.
Zaczęło się od Konkursu Nasz Zabytek Fundacji Most the Most, ale na tym nie koniec!
Pałac Łubieńskich w Kolanie-Kolonii przechodzi właśnie przemianę. Po rewaloryzacji będą korzystać z niego mieszkańcy gminy.
To wszystko dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, przedstawicieli gminy Jabłoń i miejscowych organizacji.
Poznaj ich historię!

pałac z zewnątrz
Autor zdjęcia: Pan Kazimierz z miejscowości Kolano

Aktualności z gminy Jabłoń

1 2

Po rewaloryzacji w pałac będzie całorocznym miejscem spotkań międzypokoleniowych. Będzie tu m.in.: Dzienny Dom Seniora, Aktywny Klub Seniora, Klub Kultury i Książki oraz Archiwum Społeczne.

Rewaloryzacja zwiększy dostępność pałacu dla wszystkich mieszkańców, również dla osób z niepełnosprawnościami.

Prace rewaloryzacyjne zabytku to duże wyzwanie. Wkrótce ruszą prace budowlane. Nad całym procesem czuwają służby konserwatorskie, które dokładają starań, by tkanka historyczna zabytku została zachowana we właściwy sposób.

Grant od Fundacji Most the Most wyniósł 1 milion złotych.

W 2022 roku Fundacja Most the Most ogłosiła Konkurs Nasz Zabytek w województwie lubelskim. Jego mieszkańcy zgłaszali obiekty, którym chcieliby dać nowe życie. Dla jednego zwycięskiego obiektu w województwie Fundacja przewidziała grant w wysokości 1 miliona złotych. Cel? Rewaloryzacja zabytku i dostosowanie go do potrzeb lokalnej społeczności.

Mieszkańcy gminy Jabłoń podjęli inicjatywę i wspólnie zgłosili w konkursie pałac Łubieńskich w Kolanie, który jest w rękach gminnych.
Dzięki ich zaangażowaniu i otwartości na współpracę włodarzy gminy Jabłoń zabytek ten zwyciężył w konkursie w województwie lubelskim. Spełnił on kryteria konkursowe oraz zdobył największą liczbę punktów w regionie.

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na II Konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy, skupieni wokół zwycięskiego obiektu, ponownie zabrali głos i zgłaszali pomysły na użytkowanie budynku. Przedstawiciele Fundacji spotkali się wówczas z lokalną społecznością. Rozmowy przyniosły wiele owocnych wniosków.

376

zgłoszeń
wpłynęło w pierwszym etapie
konkursu dla woj. lubelskiego w 2022 r.

25

obiektów zgłoszono
do konkursu

20

zabytków
przeszło ocenę formalną

181

zgłoszeń
wpłynęło w drugim etapie,
w którym mieszkańcy zgłaszali pomysły
na funkcję społeczną, którą ma pełnić obiekt

We wrześniu 2023 roku podpisano umowę między gminą Jabłoń a Fundacją Most the Most.

Pałac Łubieńskich w Kolanie jest rezydencją dworską, wzniesioną w połowie XIX wieku. Otoczony jest parkiem. W okresie międzywojennym do lat 70. budynek pełnił funkcję szkoły, następnie w latach 1993-2010 mieścił się tu Dom Pomocy Społecznej. Po tym okresie budynek przeszedł na własność na Gminę Jabłoń, przez 10 lat nie był użytkowany.

Obecnie mieści się w nim Dzienny Dom Pomocy i Aktywny Klub Seniora prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu. W roku 2020 budynek przeszedł niewielki remont i częściową adaptację do pełnienia obecnej funkcji. Budynek ten pełni obecnie bardzo ważną funkcję, z uwagi na strukturę demograficzną kraju jak i naszej gminy.

Opis powstał dzięki pani Joannie.

Scroll to Top
Skip to content