Ponad 230 zgłoszeń na pomysł funkcji społecznej zabytków z Brus, Dziewkowic i Przytonia

234 zgłoszenia – to wynik II Konkursu Nasz Zabytek w województwie pomorskim, zachodniopomorskim i opolskim. Podczas trwającego 3 tygodnie naboru zgłoszeń ( 4 – 25.07. 2022 r.) lokalne społeczności przesyłały nam swoje wspaniałe pomysły na nową funkcję społeczną:

• Budynku w zespole szkoły w Dziewkowicach – 162 zgłoszenia – WIĘCEJ
• Budynku gospodarczego w Brusach – 60 zgłoszeń – WIĘCEJ
• Dworu w Przytoniu – 12 zgłoszeń – WIĘCEJ


Obiekty te zwyciężyły w I Konkursie Nasz Zabytek, a ich właściciele otrzymają od naszej Fundacji grant w wysokości 1 000 000 PLN na rewaloryzację i dostosowanie zabytków do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Znów jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania mieszkańców i otrzymanych od nich pomysłów.


Pomysł na zabytek
Miejsce spotkań dla przedstawicieli wszystkich pokoleń – dzieci, młodzieży, kobiet, seniorów, świetlica wiejska, miejsce zajęć, warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi, Wiejski Dom Kultury, siedziba dla lokalnych stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, Uniwersytetu III Wieku ;Centrum Muzyki Etnicznej; sklep z pamiątkami, kawiarenka. To tylko kilka przykładów pomysłów zgłoszonych przez lokalne społeczności dla zabytków, które zwyciężyły w Pomorskiem, Zachodniopomorskiem i Opolskiem.


Co dalej?
Zgłoszone pomysły pokazują potrzeby lokalnych społeczności. Fundacja wszystkie je przeanalizuje, a ostatecznego wyboru dokona wspólnie z właścicielami zwycięskich zabytków, po zasięgnięciu opinii konserwatora zabytków. Po wyborze najlepszych pomysłów i podpisaniu umów na wypłatę grantu, Fundacja przyzna dofinansowanie na ich rewaloryzację obiektów oraz dostosowanie ich do wybranych w konkursie funkcji społecznych.

Budujemy zaangażowanie!
Lokalne społeczności w kolejnych województwach przekonały się, że wzięcie udziału w konkursie Nasz Zabytek ma sens. Zgłaszający mogą czuć się dumni ze swojego działania, gdyż to właśnie dzięki nim zabytki z Brus, Przytonia i Dziewkowic zwyciężyły w I Konkursie. Udział w II Konkursie i zgłoszenie pomysłów na nową funkcję zabytków był dla nich kolejną szansą na wyartykułowanie swoich marzeń i potrzeb. Aktywna postawa mieszkańców oraz otwartość i gotowość na współpracę właścicieli zabytków to klucz do realizacji wartościowych projektów. Razem tworzymy znakomite warunki do przywrócenia świetności zgłoszonych zabytków oraz do realizacji wspaniałych inicjatyw społecznych.


O Konkursie Nasz Zabytek
Przypomnijmy, że budynek gospodarczy w Brusach, budynek w zespole szkoły w Dziewkowicach oraz Dwór w Przytoniu zwyciężyły w I Konkursie Nasz Zabytek w województwach: pomorskim, opolskim i zachodniopomorskim. W trakcie trwającego 4 tygodnie naboru (od 4 kwietnia do 3 maja 2022 roku) otrzymaliśmy od mieszkańców tych województw 1270 zgłoszeń na 126 zabytkowych obiektów. Wśród nich znalazło się 31 zabytków z województwa pomorskiego, 25 z opolskiego i 51 z zachodniopomorskiego. Ocenę formalną przeszło 85 zabytków (pozostałe nie spełniły kryteriów konkursu – np. były własnością prywatną). Obiekty te można obejrzeć na MAPIE ZABYTKÓW.


Fundacja Most the Most przeprowadziła już 4 edycje konkursu Nasz Zabytek w 10 województwach. sierpniu 2022 r. ruszą kolejne konkursy w województwach: małopolskim, wielkopolskim i śląskim, a jesienią w woj: podkarpackim, lubelskim i mazowieckim. W 2023 r. planujemy ponownie przeprowadzić konkursy w każdym z 16 województw.


Harmonogram konkursów w pozostałych województwach znajduje się TUTAJ.

Scroll to Top
Skip to content