Lublin | Trybunał Główny Koronny

Lublin dzięki Trybunałowi stał się centrum prawniczym Rzeczypospolitej szlacheckiej. Wraz z upadkiem ośrodków uniwersyteckich kształcących prawników, to sala trybunalska stała się dla wielu palestrantów uniwersytetem, tutaj właśnie stawiali swoje pierwsze kroki i nabywali praktyki. Obecnie w budynku dawnego Trybunału Koronnego mieści się Pałac Ślubów, a w podziemiach – dawnej piwnicy-winiarni i więzieniu – Lubelska Trasa Podziemna. Odbywają się tu również wydarzenia kulturalne, m.in. koncerty […]

Lublin | Trybunał Główny Koronny więcej »

Leszczyna | Grodzisko

Zabytek ten stanowi cenne źródło do poznania budownictwa grodowego z okresu wczesnego średniowiecza na Lubelszczyźnie. Należy do nielicznych dobrze zachowanych tego typu obiektów w regionie, z podwójnym systemem wałów obronnych. Grodzisko ma lokalną nazwę „Szwedzkie Okopy” lub „Wały”. Położone jest w południowej części wsi Leszczyna, na cyplu wierzchowiny na wysokości ok. 250 m n.p.m. Grodzisko zajmuje powierzchnię ok. 2,6 ha, w tym majdan zajmuje ok. 1,2

Leszczyna | Grodzisko więcej »

Krzesimów | Park w zespole pałacowo – parkowym

Park krajobrazowy jest częścią zespołu dworsko – parkowego. Powstał w XIX wieku, został założony w stylu angielskim, który polegał na wkomponowaniu znajdujących się tu stawów, kanałów i wnętrz ogrodowych w naturalny krajobraz. Na terenie parku znajdowało się pięć stawów, z których największy miał powierzchnię kilkunastu hektarów. W parku podziwiać można 37 gatunków drzew, wiele pomników przyrody, które są pod nadzorem konserwatora zabytków, najstarsze liczą sobie 250 lat. Rosną

Krzesimów | Park w zespole pałacowo – parkowym więcej »

Klementowice | Dawna Szkoła

Budynek dawnej szkoły i późniejszego przedszkola wzniesiono w 1935 roku. W okresie powojennym działała tu szkoła zbiorcza dla młodzieży miejscowej oraz okolicznej. Od 1976 r., po wybudowaniu nowej szkoły, dawny „Dom Wioskowy” przeznaczono na przedszkole oraz filię biblioteki gminnej. W latach 2010-2011 roku zmieniono przeznaczenie, m.in. ze  ze względów wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na świetlicę wiejską i utrzymywano ją ze środków budżetowych Gminy Kurów i sołectwa Klementowice. Obecnie w związku z budową funkcjonalnej nowej strażnico-świetlicy na potrzeby mieszkańców

Klementowice | Dawna Szkoła więcej »

Jastków | Zespół Pałacowo Parkowy

Zespół pałacowo-parkowy obejmuje park krajobrazowy oraz pałac, położony jest miejscowości Panieńszczyzna. Pałac w Jastkowie powstawał w kilku etapach od 1850 r., kiedy to Jan Nakwaski wzniósł parterowy dwór z podpiwniczeniem. W latach 60. XIX w. kolejny właściciel, Ignacy Budny obok pałacu wybudował oficynę. Pod koniec XIX w., syn Ignacego – Nikodem, nadbudował pięto w pałacu i oficynie. Na przełomie XX w. wykonano łącznik pomiędzy pałacem i oficyną od strony

Jastków | Zespół Pałacowo Parkowy więcej »

Izbica | Klinkiernia

Pierwsza prywatna fabryka klinkieru w Polsce – klinkier jest cegłą o podwyższonej odporności na oddziaływanie warunków atmosferycznych i zgniatanie. Klinkiernia wybudowana w 1828 roku była prawdziwą ozdobą Izbicy. Zabudowania fabryczne, rozłożone w wąwozie i nad wąwozem oraz dawny dom dyrekcji pięknie się prezentowały. Białe mury budynków przecięte czerwonymi pasami. Klinkiernia była ówcześnie najnowocześniejszą klinkiernią, ostatnim wyrazem techniki i pod tym względem też pierwszą w Europie. W przeciwieństwie do innych

Izbica | Klinkiernia więcej »

Hola | Skansen

Skansen Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi, w powiecie włodawskim powstał w 1985 roku. Jego pomysłodawcami i założycielami byli Alina i Tadeusz Karabowiczowie, a dziś prowadzony jest przez Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia. Niewielki skansen prezentuje drewniane budynki mieszkalne i gospodarcze charakterystyczne dla regionu, gdzie stykają się wpływy polskie, ukraińskie i białoruskie. Wśród zgromadzonych obiektów jest chałupa chłopska z Wyryk, wiatrak koźlak, stodoła,

Hola | Skansen więcej »

Chodlik | Grodzisko

Ogromne (8,5 ha), trójwałowe, grodzisko w Chodliku, gm. Karczmiska, pow. opolski należy do grona najbardziej znanych i rozpoznawalnych stanowisk archeologicznych w Polsce. Był jednym z największych i najstarszych grodów Słowiańszczyzny okresu plemiennego, a ostatnie badania wskazują, że mógł funkcjonować także w samych początkach państwa Piastów. W trakcie badań archeologicznych odkryto tu niezwykłe i bogate zabytki, jak srebrna figurka z IX w., militaria, wczesnośredniowieczny pionek do gry, ozdoby czy militaria. Grodzisko

Chodlik | Grodzisko więcej »

Chodel | Kino Wrzos

Budynek wybudowano w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Do 1962 roku pełnił funkcje remizy strażackiej. Główny budynek remizy został zaadoptowany na sale widowiskowa i w 1962 roku uruchomiono kino w Chodlu. Z czasem zaczęła funkcjonować Gminna Biblioteka Publiczna. W 2010 roku przeprowadzono prace remontowe w budynku, ale nie pełni on już swojej funkcji. Sporadycznie odbywają się na scenie w dawnym kinie występy lokalnych grup funkcjonujących w ramach Gminnego Ośrodka Kultury przy

Chodel | Kino Wrzos więcej »

Chełm Bieławin | Ruiny średniowiecznej wieży

Wieża w Bieławinie jest wieżą obronną ziemi chełmskiej z okresu wczesnego średniowiecza, z początku XIII wieku. Ruiny są pozostałością warowni ochraniającej stolicę ruskiego księstwa, należącego do Daniela Halickiego. Pełniła rolę strażnicy przy przeprawie przez rzekę Uherkę. Nieużytkowana popadła w ruinę, a relikty widoczne na ikonografiach zostały ostatecznie zniszczone w czasie drugiej wojny światowej. W 2021 roku udało się zrobić rekonstrukcje w formacie 3d wieży. Opis powstał dzięki

Chełm Bieławin | Ruiny średniowiecznej wieży więcej »

Scroll to Top
Skip to content