Otyń | Klasztor (zamek)

Nieruchomość jest położona w centrum miasta, w bliskiej odległości od otyńskiego ratusza. Obejmuje ruiny klasztoru (wcześniej zamku) oraz park wpisane do rejestru zabytków jako zespół architektoniczny (kościół i klasztor). Budowla na przestrzeni wieków zmieniała swoje oblicze i funkcję. Pierwsze mury gotyckiego wówczas zamku stanęły na początku XIV wieku. Początkowo najprawdopodobniej był to zamek z wieżą, którą 200 lat później przedstawiono w dokumencie herbowym Otynia wystawionym przez króla Ferdynanda […]

Otyń | Klasztor (zamek) więcej »

Niwiska | Park

Zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Naiwiskach składa się z parku, pałacu oraz zabudowań folwarku. W 1753 roku idąc z duchem epoki, gruntowanie przebudowano pałac, a parkowi nadano cechy angielskich założeń ogrodowych. Park znajduje się w centrum miejscowości i jest chętnie odwiedzany przez mieszkańców. Przez park przepływa naturalnie meandrująca rzeka Urzucianka, a w jego centrum znajdują się dwa wyschnięte niegdyś stawy. Od 2015 roku działa tu lokalne Stowarzyszenie Park w Niwiskach, które

Niwiska | Park więcej »

Międzyrzecz | Zespół zamkowo-muzealny

Zamek w Międzyrzeczu to otoczona fosą średniowieczna twierdza obronna wzniesiona ok. 1350 r. przez Kazimierza Wielkiego. Zamek zlokalizowany jest na niewielkim pagórku w widłach dwóch rzek – Obry i Paklicy. Cały zespół składa się z zamku, muzeum oraz parku.  Przez lata w warowni stacjonowały polskie wojska, strzegące pobliskiej granicy kraju. Dziś z dawnej potęgi umocnień niewiele pozostało. Mury mają kształt podkowy o łącznej długości 145 metrów i 2,6 metrów

Międzyrzecz | Zespół zamkowo-muzealny więcej »

Lubsko | Kolejowa wieża wodna i magazyn

Wieża wodna powstała przed 1908 r. Podobnie Dworzec Towarowy powstał przed wybuchem I wojny światowej, jako jeden z 3 dworców Lubsku. Historia kolei w mieście datuje się od 1846 r. Jest tu najstarszy w województwie dworzec kolejowy pochodzący z 1845/46 r.,  jak i jedna z najstarszych linii kolejowych w obecnych granicach Polski.  Była tu niegdyś potężna infrastruktura kolejowa z wieku pary i 3 parowozownie, 3 kolejowe wieże wodne/ciśnień, 3 dworce kolejowe. Warto zadbać

Lubsko | Kolejowa wieża wodna i magazyn więcej »

Lubięcin | Wiatrak typu koźlak

Wiatrak, wzniesiony w 1705 r., jest cennym przykładem tradycyjnego budownictwa ludowego. W 1791 r. w Lubięcinie, należącym do rodziny von Schoenaich z Siedliska,  znajdowały: dwór, szkoła, dwa kościoły, dwie plebanie, dwa folwarki, dwie karczmy i dwa młyny wiatrowe. We wsi mieszkało 416 osób. Wiatrak usytuowany po wsch. stronie drogi do Konotopu został wybudowany w 1705 r. (potwierdza to data na mącznicy). W XIX w. był kilkakrotnie odnawiany. Zachowały się sygnatury umieszczone na różnych elementach

Lubięcin | Wiatrak typu koźlak więcej »

Krosno Odrzańskie | Zamek piastowski

Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim to najdalej wysunięty na północ zamek średniowiecznego Śląska. Jego początki sięgają pierwszej połowy XIII w. Już za panowania Henryka Brodatego zamek w Krośnie Odrzańskim stał się ważną pograniczną warownią w systemie obronnym Dolnego Śląska. Służył jako miejsce organizowania wypraw wojennych. Przez wiele lat był ważnym punktem strategicznym dla kolejnych pokoleń zamieszkujących te ziemie. W XVI w. zamek stał się

Krosno Odrzańskie | Zamek piastowski więcej »

Dąbroszyn | Dworzec kolejowy

Jest to zabytek z 1857 r., który został zaprojektowany przez autora dwupoziomowego mostu w Kostrzynie n/Odrą i kościoła w Santoku. Był jedynym tego rodzaju dworcem przy linii Królewskiej Kolei Wschodniej między Berlinem a Królewcem. Obiekt posiada zróżnicowaną bryłę opartą na planie prostokąta. Pierwotnie funkcjonował jako budynek dwukondygnacyjny mieszczący halę dworca, kasy biletowe a na pierwszej kondygnacji mieszkania. W miarę zwiększenia ruchu kolejowego na początku XX wieku nastąpiła modernizacja dworca,

Dąbroszyn | Dworzec kolejowy więcej »

Scroll to Top
Skip to content