Grudziądz | Szkoła Podstawowa

Pod koniec XIX wieku na terenie Grudziądza istniało kilka szkół podstawowych określanych wtedy jako powszechne. Były to szkoły niemieckie, wielowyznaniowe, osobne dla dziewcząt i chłopców. W związku ze wzrostem liczby mieszkańców Grudziądza wszystkie one były przepełnione. Pojawiła się konieczność wybudowania nowej szkoły. W 1891 roku władze miejskie i szkolne Grudziądza podjęły decyzję o budowie szkoły. Wykupiono teren przy ulicy Rzezalnianej – tak wtedy nazywała się obecna ulica Narutowicza i rozpoczęto budowę. Trwała ona prawie 10 lat, jednak już po kilku miesiącach w pierwszych wykończonych pomieszczeniach rozpoczęła działalność nowa szkoła – „Dziewczęca Szkoła Powszechna C”. Do dnia dzisiejszego funkcjonuje w budynku szkoła podstawowa teraz już tylko jedna jako Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Grudziądzu.

Opis powstał dzięki Pani Alicji z Grudziądza

Scroll to Top
Skip to content